فیلم/ عشق قدیم یا عشق جدید!؟/ از کتک خوردن قدیمی‌ها از برادر زن تا عشق مجازی امروزی‌ها

کد مطلب: 428506  |  تاريخ: سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶  |  ساعت: ۱۴:۲۰


فیلم/ عشق قدیم یا عشق جدید!؟/ از کتک خوردن قدیمی‌ها از برادر زن تا عشق مجازی امروزی‌ها

دوربین ما به سراغ مردم رفته و نظر آن‌ها را راجع به عشق‌های قدیمی و جدید جویا شده است.


http://www.pahreh.ir/detail/News/428506/16

چاپ خبر
فیلم/ عشق قدیم یا عشق جدید!؟/ از کتک خوردن قدیمی‌ها از برادر زن تا عشق مجازی امروزی‌ها

کد مطلب: 428506  |  تاريخ: سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶  |  ساعت: ۱۴:۲۰


فیلم/ عشق قدیم یا عشق جدید!؟/ از کتک خوردن قدیمی‌ها از برادر زن تا عشق مجازی امروزی‌ها

دوربین ما به سراغ مردم رفته و نظر آن‌ها را راجع به عشق‌های قدیمی و جدید جویا شده است.


http://www.pahreh.ir/detail/News/428506/16

چاپ خبر