با وجود بارها هُشدار؛ ترامپ به خورشید نگاه کرد

کد مطلب: 428471  |  تاريخ: سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶  |  ساعت: ۱۲:۱۸


در لحظه کسوف آمریکا؛

با وجود بارها هُشدار؛ ترامپ به خورشید نگاه کرد

با وجود بارها هشدار، ترامپ در لحظه کسوف آمریکا، مستقیم به خورشید نگاه کرد.

به گزارش پاپایا، به نقل از خبرگزاری برنا؛ با وجود بارها هشدار، ترامپ در لحظه کسوف آمریکا، مستقیم به خورشید نگاه کرد.

کسوف آمریکا


http://www.pahreh.ir/detail/News/428471/5

چاپ خبر
با وجود بارها هُشدار؛ ترامپ به خورشید نگاه کرد

کد مطلب: 428471  |  تاريخ: سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶  |  ساعت: ۱۲:۱۸


در لحظه کسوف آمریکا؛

با وجود بارها هُشدار؛ ترامپ به خورشید نگاه کرد

با وجود بارها هشدار، ترامپ در لحظه کسوف آمریکا، مستقیم به خورشید نگاه کرد.

به گزارش پاپایا، به نقل از خبرگزاری برنا؛ با وجود بارها هشدار، ترامپ در لحظه کسوف آمریکا، مستقیم به خورشید نگاه کرد.

کسوف آمریکا


http://www.pahreh.ir/detail/News/428471/5

چاپ خبر